KRUSZYWA NATURALNE


Piasek (mułek)
Kruszywo naturalne, luźne, złożone z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Piasek ma szerokie zastosowanie w budownictwie i ogrodnictwie min. jako dodatek do betonu lub podsypka. Wielkość ziaren wynosi od 0,02 do 2 mm, waga ok. 1,5-1,6 t/m3.


Żwir
W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o wielkości ziaren od 2mm do 80 mm. Używany jest jako składnik betonów towarowych, materiał do podbudowy dróg a także jako wsad do mas bitumicznych. Frakcje 2-4 mm, 4-8 mm.


Żwir niesortowany ( pospółka)
To naturalna mieszanina piasku i żwiru. Uziarnienie tego kruszywa jest przypadkowe, i może wynieść od 0,02 nawet do 8 mm.


Kamień polny
Kruszywo naturalne do wszechstronnego wykorzystania. Wielkość kamieni jest różna i wacha się w granicach 100 mm do 500 mm. Kamień polny używany jest do budowy nawierzchni utwardzonych o naturalistycznym charakterze, ogrodzeń, małej architektury ogrodowej jak skalniaki czy oczka wodne.


Kamyki ozdobne
Kruszywo naturalne o wysokich walorach ozdonych. Naturalność materiału, sprawia że jest chętnie stosowany przez ogrodników do ozdabiania terenów zieleni. Wymiary: 2-8 mm, 16-32mm, 32-64 mm.
661 170 839