BETONY, SUCHY BETON B2,5 - B7,5


Suchy beton
Mieszanina cementu z kruszywem w proporcjach odpowidających wymaganiom określonym klasom betonu. Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek) lub sztuczne. Stosowany jest do budowy utwardzonej nawierzni na gruncie np. z kostki granitowej. Beton twardnieje w wyniku pobierania wilgoci z gruntu lub przez powierzchniowe zraszanie. Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd. Suchy beton występuje w klasach od B2,5 do B7,5.
661 170 839